Zadzwoń do nas

tel: +48 (52) 354 27 00
sekretariat@pozkal.pl
fax: +48 (52) 354 27 05


Przygotowanie materiałów

tel: +48 (52) 354 27 62Zapytanie ofertowe

tel: +48 (52) 354 27 89

Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2004

W dniach 15.05.2019 ÷ 16.05.2019 r. jednostka certyfikująca TÜV SÜD Management Service GmbH reprezentowana przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. przeprowadziła w przedsiębiorstwie Drukarnia POZKAL Spółka z o.o. Spółka komandytowa audit nadzoru zintegrowanych systemów: Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015 oraz Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2015.

Na podstawie pozytywnej oceny przeprowadzonego auditu, numer sprawozdania: 73432641, Drukarnia POZKAL Spółka z o.o. Spółka komandytowa otrzymała nowy certyfikat (Certyfikat_ISO_PL.pdf, Certyfikat_ISO_EN.pdf) o numerze rejestracyjnym certyfikatu: 12 100/104 12578 TMS, który jest ważny od dnia 11.06.2019 r. do dnia 10.06.2022 r.

Jednostka certyfikująca zaświadcza, że przedsiębiorstwo Drukarnia POZKAL Spółka z o.o. Spółka komandytowa wdrożyło i stosuje system zarządzania jakością i system zarządzania środowiskowego według wymagań norm: ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015, w zakresie: „Kompleksowe usługi poligraficzne i wydawnicze wraz z projektowaniem”.

1. Polityka Jakości i Zarządzania Środowiskowego

W przedsiębiorstwie Drukarnia POZKAL Spółka z o.o. Spółka komandytowa została sformułowana Polityka Jakości i Zarządzania Środowiskowego, w której najważniejsze miejsce zajmują KLIENT i ŚRODOWISKO.

Misją przedsiębiorstwa Drukarnia POZKAL Spółka z o.o. Spółka komandytowa jest spełnianie wymagań klientów poprzez ciągłe doskonalenie produktu przy wykorzystaniu najnowszych technologii wykonania przyjaznych dla Środowiska Naturalnego.

Gwarancją sukcesu przedsiębiorstwa Drukarnia POZKAL Spółka z o.o. Spółka komandytowa jest pełne zaangażowanie wszystkich pracowników oraz stosowanie nowoczesnych metod zarządzania, których filarem jest Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego według norm ISO 9001:2008 i 14001:2004.

Niniejsza Polityka Jakości i Zarządzania Środowiskowego jest zakomunikowana wszystkim pracownikom przedsiębiorstwa Drukarnia POZKAL Spółka z o.o. Spółka komandytowa i podlega bieżącym przeglądom oraz aktualizacji.

2. Strategiczne cele jakościowe w przedsiębiorstwie Drukarnia POZKAL Spółka z o.o. Spółka komandytowa:

1. Świadczenie usług, które spełniają wymagania klienta oraz systematyczne dążenie do poprawy ich jakości.
2. Tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i poszanowania wśród partnerów handlowych, zarówno po stronie dostawców jak i odbiorców.
3. Stworzenie odpowiednich warunków, w których każdy pracownik czuje się odpowiedzialny za jakość wykonywanej pracy.
4. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.
5. Prowadzenie działalności w sposób najbardziej przyjazny dla środowiska.

3. Cele środowiskowe w przedsiębiorstwie Drukarnia POZKAL Spółka z o.o. Spółka komandytowa:

W celu ograniczenia lub wyeliminowania negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstwa na Środowisko Naturalne Najwyższe Kierownictwo deklaruje:

• zapewnienie identyfikacji i przestrzegania przepisów prawnych;
• neutralizację oddziaływania na środowisko poprzez:
   - zmniejszenie emisji do powietrza z procesów technologicznych,
   - zmniejszenia zużycia wody, energii elektrycznej, surowców i paliw,
   - ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów,
   - maksymalna segregacja odpadów,
   - obniżenie emisji hałasu
• ciągłe usprawnianie procesów technologicznych oraz prac projektowych;
• systematyczne szkolenie pracowników w celu podniesienia świadomości ekologicznej;
• bieżąca weryfikacja, monitorowanie i ocena aspektów środowiskowych.

© 2012 Drukarnia POZKAL   |   Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & CMS: www.studioproffi.pl
Ważne: Użytkowanie serwisu www oznacza zgodę na wykorzystywanie plików "Cookies". Szczegółowe informacje w Polityka plików "Cookies" oraz Polityka prywatności.